Partner & Adm. Direktør

Jess Kofoed Sørensen

Jess er tegnestuens administrerende direktør. Han trives perfekt i rollen som lederen, der kan holde alle bolde i luften på samme tid. Jess har stor fokus på tegnestuens kunderelationer – og på at sikre, at opgaverne bliver løst til bygherrernes tilfredshed.
Han er eminent til at samarbejde, han har stor teknisk, økonomisk og juridisk indsigt. Og han er problemknuseren, der altid er klar til at gå ind, hvis en opgave kræver en særlig indsats. Internt på tegnestuen er Jess sparringspartner for den øvrige ledergruppe med sin store viden om byggeri og sin flair for processtyring, budgettering og økonomistyring.
Han har et indgående kendskab til den almene boligsektor og til gennemførelse af byggesager med støtte fra Landsbyggefonden.
Jess er uddannet civilingeniør og en HD i Ledelse og Organisation.