Enebærhaven

Lokation
Enebærhaven i Humlebæk
Projekttype
Renovering
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bygherre
Humlebæk Boligselskab v. Domea.dk
Areal
15.060 m2
Samarbejdspartnere
Wissenberg A/S / BOGL
Status
Afleveret 2015
Fremtidssikringsanalyse og helhedsplan for bebyggelsen Enebærhaven for Humlebæk Boligselskab. 

Forslaget til helhedsplan udarbejdede vi som et udviklingsprojekt for Domea. Det var en af de første Landsbyggefondssager, hvor der blev søgt midler til en kombination af boligsociale og bygningsfysiske tiltag på grundlag af fremtidssikringsanalyse og helhedsplan.
Kvalitet & Tryghed
Projektet har stærk fokus på at skabe kvalitet og tryghed i det fysiske miljø. 
De lukkede og mørke parterreetager med pulterrum og cykelparkering, kombineret med trist bevoksning og dårlig belysning, havde hidtil gjort zonen omkring blokkene utrygt. De nye parterreboliger, der fik et lille haveareal, giver lys og liv i terrænniveau, og opholdsarealerne omkring blokkene og friarealerne som helhed har fået et markant løft. 
 
Renoveringen blev udført som et energi- og miljøoptimeret lavenergibyggeri med fokus på nedbringelse af energiforbruget og mindst mulig belastning af miljøet. Boligblokkene efterisoleredes, vinduer erstattet med lavenergivinduer, solfangeranlæg blev etableret til brugsvand, og mekanisk ventilation med varmegenvinding.
Der blev desuden gennemført gennemgribende PCB-renovering.
 
Det nye fælleshus med beboerlokaler og fællesvaskeri står som et markant centrum i bebyggelsen som et symbol på forandringen og afløser de gamle anonyme beboerlokaler. Fælleshuset udføres som et nyt lavenergibyggeri, med grønt tag, solcelleanlæg og genanvendelse af regnvand til fællesvaskeriet. I udførelsesfasen er beboerne løbende blevet genhuset.Renoveringen har betydet at efterspørgslen på boligerne er steget og der nu er lange ventelister.