Mjølnerparken & Hothers Plads får københavnergader

Fra udsat bebyggelse til mangfoldig bydel

I sidste uge afleverede vi projektforslag på Mjølnerparken og Hothers Plads. Målsætningen fra helhedsplanen var klar - de bystrategiske tiltag og etablering af et varieret boligudbud skal fremadrettet skabe en social og miljømæssig bæredygtig bebyggelse, der i fremtiden kommer til at indgå som en naturlig del af Nørrebro.

Fokuspunkter: 

  • Bedre sammenhæng med Nørrebro
  • Mere tryghed
  • Bedre boliger