Enebærhavens transformation

Lokation
Enebærhaven i Humlebæk
Projekttype
Renovering
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bygherre
Humlebæk Boligselskab v. Domea.dk
Areal
15.060 m2
Samarbejdspartnere
Wissenberg A/S / BOGL
Status
Afleveret 2015
Enebærhaven har vundet Fredensborg Kommunes Renoveringspris 2018.
 
KHS Arkitekter har udarbejdet fremtidssikringsanalyse og helhedsplan for bebyggelsen Enebærhaven for Humlebæk Boligselskab. 

Det var oprindelig et udviklingsprojekt for DOMEA og en af de første landsbyggefondssager, hvor der blev søgt midler til en kombination af boligsociale og bygningsfysiske tiltag på grundlag af fremtidssikringsanalyse og helhedsplan.
FØR renoveringen

Enebærhaven er opført i 1973-75 og består af ni boligblokke i tre etager med varierende længder. Boligbyggeriet er opført som tidstypisk betonelementbyggeri fra 1970´erne, et såkaldt Larsen og Nielsen byggesystem. I 1984 blev de oprindelige flade tage ændret til afvalmede saddeltage med fibercement bølgeplader.  

Et voksende problem med karbonatisering af betonelementerne gjorde det nødvendigt at foretage betonreparationer og bringe disse konstruktioner ind i et varmt klima. Den eksisterende isolering af ydervæggene i Enebærhaven var meget ringe og boligerne oplevedes som kolde og med betragtelige trækgener. Disse forhold medførte bl.a. store udgifter til opvarmning og høj udledning af CO2. Ydermere blev der i forbindelse med transformeringen af Enebærhaven også gennemført en gennemgribende PCB-renovering.

Enebærhavens udearealer var som udgangspunkt godt planlagt, men bar præg af stor nedslidning på både belægninger, beplantning og legepladser. Der manglede gode opholdspladser for både børn og voksne. Kontakten fra boligerne til udearealerne var ikke tilstede grundet en lukket parterre med pulterrum og cykelparkering og de eksisterende udearealer føltes utrygge og uimødekommende.

 

EFTER renoveringen

I dag er etableret nye attraktive parterreboliger med lille havestykke som tilfører liv og aktivitet i overgangen fra bolig til udearealerne. Nærmiljøet omkring bygningerne har samtidig fået et markant løft og står i dag trygge, velholdte og indbydende. I Enebærhaven har vi bevidst arbejdet med at balancere arkitektonisk kant og realiserbart byggeri. 

I forbindelse med at boligblokkene er blevet efterisoleret fik facaderne en tiltrængt opdatering. Facaderne har fået et arkitektonisk løft med fokus på materialitet, lys og åbenhed. I stueetagen er udført en skalmur som tilfører nærmiljøet og overgangen mellem ude/inde en varm og inviterende karakter. Trælameller afgrænser de private havestykker ved de nyeetablerede parterreboliger og de resterende facader er hvidpudsede og supplerer på fin vis boligblokkenes nye teglbaser. Altanerne åbnes op og nuanceres i udformning og udtryk og tilfører facaderne i Enebærhaven et varieret facadeliv. 

Det nye haveanlæg blev etableret med nye belægninger, beplantning og opholdsområder, med det formål at skabe smukke robuste udearealer med opholds og aktivitetsmuligheder for folk i alle aldre. I friarealer indpasses funktioner til affaldshåndtering og storskrald. 
 
De boligsociale aspekter har gennem hele projektet haft et særligt fokus og i dag er Enebærhaven fremtidssikret og et attraktivt sted at bo. Renoveringen har i øvrigt betydet at efterspørgslen på boligerne er steget markant.
 

Se i øvrigt det spændende indslag fra TV2 Lorrys om Enebærhavens totale forvandling og fremtidssikring. 

Https://www.tv2lorry.dk/artikel/vild-forvandling-nedslidt-boligomraade-er-slet-i...

 

FÆLLESHUSET

Enebærhaven har fået opført et nyt fritliggende fælleshus centralt placeret i bebyggelsen med nye beboerlokaler og fællesvaskeri. Målsætningen var at skabe bedre rammer for det sociale liv i afdelingen, herunder private fester, fælles aktiviteter, møder og interessegrupper. Det nye fælleshus placeres på plænen ved flagstangen centralt i bebyggelsen. Bygningen indeholder ud over fælleslokaler og køkken også nyt vaskeri og bestyrelseslokale. 

Det har været vigtigt at tilpasse det nye fælleshus naturligt i forhold til de eksisterende boligblokke, med et nutidigt funktionalistisk formsprog. Fælleshusets nordfacaden mod parkeringspladsen er udformet forholdsvis lukket med en tydelig markering af indgangspartiet til beboercafeen. Mod syd åbner bygningen sig op med store facadepartier i café og aktivitetsrummene for at skabe sammenhæng mellem fælleshuset og bebyggelsens øvrige aktiviteter på friarealerne. Materialevalgene er nøje afstemt i forhold til Enebærhavens fremtidige udtryk og holdt i murværk og facadepuds suppleret med lette espalier mod syd.