Norconsult-KHS som bygherrerådgiver på Stejlepladsen

Norconsult-KHS´s bygherrerådgivningsafdeling har vundet en udbudt konkurrence som bygherrerådgiver for PFA Ejendomme på Stejlepladsen i Københavns Sydhavn.
Vi glæder os til at varetage PFAs interesser, og understøtte de øvrige rådgivere i visionen om, at vi i fællesskab skaber et 72.000M2 stort maritimt miljø med bæredygtig levevis og forskellige boformer.

Området er i dag kendt for sin udsigt til Fiskerhavnen og sit særlige, selvgroede havnemiljø med sejl- og bådklubber, boliger og træskure. Med fokus på selvsamme mangfoldighed kan man se frem til et område med mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber, samt et sted med forskellige familieformer, seniorer og studerende.

Norconsult-KHS står klar med arbejdshandskerne og ser frem til samarbejdet!

(Illustration: Christensen & Co. Arkitekter)