Den 20 marts var der rejsegilde på vores projekt Solkysten og KHS Arkitekter mødte selvfølgelig op til en glad dag blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Her blev der holdt taler af blandt andre Ishøjs borgmester, Ole Bjørnstorp og vores adm. direktør Jess Kofoed Sørensen.
Vi glæder os til at se slutspurten med færdiggørelse af de 106 almene boliger, hvor et fælleslokale, et grønt haverum samt nøjsom bearbejdning af kantzonerne vil skabe attraktive rammer for et levende og trygt boligområde.
Hvis du vil se mere om projektet så klik ind på; http://khs-arkitekter.dk/Solkysten