KHS Arkitekter modtager renoveringspris

Vi har modtaget Fredensborg Kommunes Renoveringspris for vores renovering af Enebærhaven i Humlebæk.

Enebærhaven er oprindelig opført i 1975 og består af ni bygninger i tre etager og efter renoveringen er der 178 boliger med et varieret boligudbud. 

Enebærhaven var før renoveringen nedslidt og utidssvarende, og kontakten fra boligerne til udearealerne var ikke tilstede grundet en mørk parterre med pulterrum og cykelparkering. I dag er etableret nye attraktive parterreboliger med lille havestykke som tilfører liv og aktivitet i overgangen fra bolig til udeareal. Nærmiljøet omkring bygningerne har samtidig fået et markant løft og står i dag trygge og imødekommende.  

Alle boligblokke er blevet efterisoleret og facaderne har fået et arkitektonisk løft med fokus på materialitet, lys og åbenhed. Yderligere har Enebærhaven fået tilført et nyt fælleshus centralt placeret i bebyggelsen med nye beboerlokaler og fællesvaskeri. De boligsociale aspekter har gennem hele projektet haft et særligt fokus.

Vi er stolte over at modtage denne renoveringspris. I Enebærhaven har vi bevidst arbejdet med en af vores paradigmer om at balancere arkitektonisk kant og realiserbart byggeri - i dag er Enebærhaven fremtidssikret og et attraktivt sted at bo. Renoveringen har i øvrigt betydet at efterspørgslen på boligerne er steget markant.

Se TV2 Lorrys spændende indslag om Enebærhavens totale forvandling og fremtidssikring. 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/vild-forvandling-nedslidt-boligomraade-e...